06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Warten (Leeuwarden) – De Súdwâl

museamwartenIn het dorp Warten staat het museumcomplex Museum Warten. Museum Warten bestaat uit “It Earmhus”en de Oude Friese Greidboerderij. “t Earmhus” is gevestigd in een voormalig armenhuis uit 1893. Het bestaat uit zes kamers welke de woningen van de bewoners vertegenwoordigen. Een van de kamers is nog geheel in oude staat zodat u kunt zien hoe een en ander er vroeger uitzag.

Ook leert u het verhaal kennen van de bekendste kluisenaars-echtpaar van de Alde Feanen namelijk Sytse en Maaike. Verder kunt u in het armenhuis beleven hoe de binnenvissers in Friesland moesten werken. Daarnaast staat natuurlijk de geschiedenis van Warten centraal in het museum.

boerderijNaast ’t it Earmhus”staat de enige, in het noorden, nog over gebleven Greidboerderij compleet met bijbehoren weiland en boomgaard. Deze langhuisboerderij is de voorloper van de huidige Stolp en Kop-hals-romp boerderijen. In 1994 is de boerderij geheel gerestaureerd naar een situatie zoals hij eruit zag in 1890. Op oude tekeningen uit 1725 is te zien dat deze boerderij toen reeds bestond in deze vorm.

Ook deze boerderij is tijdens openingstijden te bezichtigen. U wordt rondgeleid door vrijwilligers die u het een en ander kunnen vertellen over het geheel.

Meer informatie

Museum Warten in Warten – (waarin opgenomen ‘It Earmhûs’ en de oude Friese Greidboerderij)
Hellingpad 3-9
9003 LT Warten
www.MuseumWarten.nl

Openingstijden: medio juni t/m eind september


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.