06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Appelscha (Ooststellingwerf) – Tuberculosemuseum Beatrixoord

Van 1922 tot 1963 was het sanatorium voor tuberculosepatiënten in Noord-Nederland gevestigd in de bossen van Appelscha. Het voormalige röntgenhuis op het sanatoriumterrein is sinds 2002 ingericht als museum. In het monumentale gebouwtje is een permanente tentoonstelling te zien over de meer dan 100-jarige geschiedenis van de tuberculosebestrijding in het Noorden. In het museum draait een video over ziek-zijn en werken in het sanatorium in de zestiger jaren. Oud-patiënten en voormalige medewerkers vertellen daarin – aan de hand van veel bewaard gebleven filmmateriaal – over hun sanatoriumherinneringen.

Vele oud-patënten hebben de afgelopen jaren de weg naar het museum gevonden. Vaak waren zij ingezelschap van hun kinderen of kleinkinderen. De verhaaltjes in het gastenboek laten zien dat de impact van tuberculose op hen als patiënt, maar ook op hun gezin, groot was. Naast alle verdriet – en misschien wel daardoor – was de saamhorigheid onder patiënten en personeel erg groot. Er werd gehuild, gefeest en gelachen en er ontstonden vriendschappen die tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan.

Op het terrein is tegenwoordig OlmenEs gevestigd, een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een groep van 18 vrijwilligers uit Appelscha en omstreken, beheren bij toerbeurt het museum. De vrijwilligers hebben zelf gewerkt in het sanatorium of waren op andere manieren betrokken bij het sanatorium.

Meer informatie: www.stichtingbeatrixoord.nl/tuberculosemuseum


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.