06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Bolsward (Súdwest-Fryslân) – It Gysbert Japicxhus

It Gysbert Japicxhûs
Museum en tekstwinkel

Wipstrjitte 6
8701 HZ Boalsert

tillefoan 0515 – 573990
faks 0515 – 577204

e-mail ynfo@gysbertjapicx.nl

Iepen / Open:
ma 13:30 – 17:00 oere/uur
di t/m vrij 9:00 – 12:30 en
13:30 – 17:00 oere/uur
sneon/zaterdag
12:00 – 16:00 oere/uur (apr-sep)

Tagongsprizen / toegangsprijzen
Folwoeksenen/volwassenen: €2,50
Oant en mei 15 jier/tot en met 15 jaar: €2,00

Meer informatie: www.gysbertjapicx.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.