06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Buitenpost (Achtkarspelen) – IJstijdenmuseum

Het IJstijdenmuseum staat midden in een prachtig landschap. Een landschap dat vanaf de ijstijden, meer dan 100.000 jaar geleden, is gevormd en waarin nog heel veel authentieke en cultuurhistorische elementen aanwezig zijn. Elzensingels, dijkswallen, pingoruïnes en een rijke flora en fauna vormen het coulisselandschap in het gebied. Het is dan ook niet vreemd dat dit landschap is aangemerkt als Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden.

In dit landschap staat het IJstijdenmuseum, dat in prachtige exposities veel laat zien over de ijstijden maar vooral over de cultuurhistorie van het gebied. Langs een groot aantal exposities lopen bezoekers door die rijke historie en beleven ze de jacht van Neanderthalers op groot wild op de uitgestrekte toendra’s in een ver verleden in Noord Nederland. Ook de rendierjagers komen langs en de spannende verhalen over de jacht op deze dieren zijn te beleven in het IJstijdenmuseum.

De cultuurhistorie van Noord Nederland is niet alleen zichtbaar in de exposities van het museum. Het IJstijdenmuseum is ook de plaats van waaruit bezoekers het Nationaal Landschap van de Noordelijke Friese Wouden kunnen verkennen. Er zijn een groot aantal wandel- en fietsroutes beschikbaar met afstanden van 10 tot 35 km. Ook kunnen bezoekers via een oplaadpunt routes downloaden en via GPS het gebied verkennen.

Educatief kent het IJstijdenmuseum veel mogelijkheden. Het IJstijdenmuseum biedt educatieve lessen over de cultuurhistorie van het rijke landschap aan voor scholen in het basis- en voorgezet onderwijs. Een groot aantal lezingen over het gebied en de archeologie zijn beschikbaar en voor bezoekers en kinderen kent het IJstijdenmuseum jaarlijks een aantal hoogtijdagen.

Meer informatie: www.ijstijdenmuseum.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.