06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Burgum – Praktijk Van Kampen en Van Keulen

Adres: Oppedijk van Veenweg 38B, 9251 GA Burgum
Telefoon: 0511-461424
Fax: 0511-465889
Spoednummer voor alle praktijken 0511-469487

Wij zijn op alle werkdagen geopend van 8.00-17.00 uur
08.00 – 10.15 uur Maken van afspraken
10.15 – 10.45 uur Koffiepauze/praktijkoverleg
10.45 – 12.00 uur Maken van afspraken
12.00 – 13.30 uur Lunchpauze, assistente alleen aanwezig voor spoedgevallen
13.00 – 14.00 uur Telefonisch terugbelspreekuur

Buiten de openingstijden wordt de spoedeisende huisartsenzorg verleend vanuit de Dokterswacht Friesland via 0900-1127112.

Bij vakantie, nascholing en ziekte is er een waarneemregeling met de overige huisartsen in het Pelderhûs.

Meer informatie: http://www.peldershus.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.