06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Damwoude (Dantumadeel) – De Sûkerei

Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat in het cultuurhistorisch centrum ‘De Sûkerei’ in Damwâld (Damwoude).

De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in deze oude drogerij. Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of ‘jisten’) gereconstrueerd. Oorspronkelijk stond het gebouw in ‘De Falom’.

Op het terrein zijn drie ‘wâldhúskes’ (woudhuisjes) opnieuw opgebouwd. De ‘wâldhúskes’ zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en de latere spitkeet.

De ‘wâldhúskes’ op het terrein stonden oorspronkelijk in ‘De Falom’, ‘De Westereen’ en ‘Rinsumageast’.
Elk huisje heeft een specifiek thema.

In ‘De Falom’ ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen.
In ‘De Westereen’ is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel.
In ‘Rinsumageast’ is een ‘wâldspultsje’ met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf.

Met een persoonlijke rondleiding in de drogerij en over het terrein met de woudhuisjes krijgt u meer informatie over het leven en wonen rond 1900.

Meer informatie: www.desukerei.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.