06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Franeker (Franekeradeel) – Kaatsmuseum

Het Kaatsmuseum is in 1972 geopend en het is daarmee het oudste sportmuseum van Nederland. In de loop der jaren is de collectie uitgebreid met gewonnen prijzen en attributen van het kaatsspel. De kaatssport is nauw verweven met de Friese taal en cultuur.

Sinds 1995 is het Kaatsmuseum ondergebracht in de bovenverdiepingen van een eind-Middeleeuwse “stins” (stenen huis), de Camminghastins. Deze stins is een monumentaal gebouw, waar de gietsleuven in de muur nog altijd zichtbaar zijn. Vroeger werd hier kokende vloeistof in gegoten als de vijand te dichtbij kwam.

Meer informatie: www.knkb.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.