06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Gorredijk (Opsterland) – Museum Opsterland

Ga mee terug in de tijd en beleef het verleden in Museum Opsterlân. Met een historische vuistbijl, het zware leven in de veenderij, de aristocratie, de ambachtslieden, het opkomende socialisme en de Joodse gemeenschap.

Beleef het allemaal in het Museum Opsterlân.

Meer informatie: www.museumopsterlan.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.