06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl
Museum Warkums Erfskip is een klein museum in Workum in de provincie Friesland. Warkums Erfskip (Workums Erfgoed) is de oudheidkundige vereniging
Read More
Aan het Noard te Workum in de pastorie naast de R.K. Sint Werenfriduskerk is het Museum kerkelijke kunst gevestigd. De P.J.S.bestaat uit een groep
Read More
It Tsiispakhús is een klein museum gevestigd in een voormalig kaaspakhuis én rijksmonument. Op de begane grond zijn er wisselende exposities op het
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12