06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl
Museum Warkums Erfskip is een klein museum in Workum in de provincie Friesland. Warkums Erfskip (Workums Erfgoed) is de oudheidkundige vereniging
Read More
Aan het Noard te Workum in de pastorie naast de R.K. Sint Werenfriduskerk is het Museum kerkelijke kunst gevestigd. De P.J.S.bestaat uit een groep
Read More
Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese autodidacte meesterschilder Jopie Huisman. De Stichting Jopie Huisman
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25