06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl
It museum “Hert fan Fryslân” leit midden yn it karakteristike Fryske doarp Grou , dat sels ek yn it hert fan Fryslân leit. Jo treffe dêr
Read More
Ga mee terug in de tijd en beleef het verleden in Museum Opsterlân. Met een historische vuistbijl, het zware leven in de veenderij, de aristocratie,
Read More
In het hart van de prachtige historische binnenstad van Franeker staat de Martenastins. Een stadskasteel gebouwd in 1506 door edelman Hessel van
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25