06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl
In Friesland, het Mekka van de schaatssport, kunt u alle herinneringen nog eens ophalen. U zult ontdekken dat het schaatsen al een eeuwen oude
Read More
Drie eeuwen geleden groeide Hindeloopen uit tot een belangrijke handelsstad. De stad had een grote vloot van ruim 100 schepen die de wereldzeeën
Read More
Het Titus Brandsma Museum in Bolsward is gewijd aan de in Oegeklooster geboren Titus Brandsma (1881 - 1942), pater Karmeliet, zijn vele activiteiten
Read More
1 2 3 4