06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Sneek (Súdwest-Fryslân) – Nationaal Modelspoor Museum

Het modelspoormuseum is gehuisvest in het stationsgebouw van Sneek. Het station is gebouwd in 1883 en is van het type “Derde Staatsaanleg type 2” in neo-renaissance bouwstijl, gekenmerkt door de natuurstenen horizontale banden en ornamenten boven de ramen. Stations van hetzelfde type werden ook gebouwd in Tiel, Gorinchem, Appingedam, Delfzijl en Workum. Het ontwerp is van Rijkswaterstaat. De aannemer was B.H. Trooster uit Zwolle, die echter in de loop van 1883 failliet ging, waardoor bij de opening van de spoorlijn Leeuwarden-Sneek het stationsgebouw nog niet klaar was. Het station is op 20 mei 1884 zonder feestelijkheden officieel in gebruik genomen.

Vanaf mei 1999 nam NoordNed de exploitatie van de noordelijke lijnen over van de NS. De stationsrestauratie werd gesloten. Bij het bestuur van het modelspoormuseum ontstond toen het idee om het museum hierin onder te brengen. In 2004 werd het gebouw geheel gerestaureerd en aan de buitenzijde zoveel mogelijk in originele toestand teruggebracht door NSVastgoed. Architect Harmen Grunstra uit Bolsward ontwierp de binnenzijde met een zwevende tussenvloer om de bij de verbouwing tevoorschijn gekomen bijzondere dakconstructie zichtbaar te laten.

Rondom het museum:
Het museum is gehuisvest in het stationsgebouw en ligt aan de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren. Bezoekers, die per trein komen stappen als het ware voor de deur uit. Naast het station is het busstation met daar weer naast een ruim parkeerterrein. Vanuit het museum kunt u via de met monumentale kastanjebomen verfraaide Stationsstraat het centrum van Sneek bereiken. Tegenover het museum ligt hotel-restaurant De Daaldersplaats. De stationsbuurt is door de gemeente als beschermd stadsgezicht aangewezen.

Meer informatie: www.modelspoormuseum.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.