06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Veenklooster (Kollumerland en Nieuwkruisland) – Fogelsangh State

Fogelsangh State is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis.

Sinds de bouw in 1646 is het in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de “Stichting Fogelsangh State”.

Het huis is in 2015 geopend voor het publiek van 1 mei tot en met 31 oktober.
Van dinsdag tot en met zondag geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
Tijdens het broedseizoen (van 15 maart t/m 15 juni) is het bos niet toegankelijk.

Ook buiten het openingsseizoen (van 1 november tot en met 30 april) is het voor groepen mogelijk om Fogelsangh-State te bezoeken.

Meer informatie: www.fogelsangh-state.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.