06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

pikmeerHet Pikmeer (Fries en officieel: Pikmar) is een van de Friese meren. Het meer wordt ten westen begrensd door het dorp Grouw en ten oosten door het eiland de Burd en het wordt doorsneden door het Prinses Margrietkanaal.

Het Pikmeer is ook bereikbaar door de Kromme Grouw en via de Tijnje en Wijde Ee. In het Pikmeer liggen de twee eilanden Bloedkamp en Grut Eilân. Bloedkamp is bewoond, terwijl op Grut Eilân een starttoren voor zeilwedstrijden staat.

Het Pikmeer is vooral bekend geworden doordat een ambtenaar vervolgd werd voor het storten van vervuilde baggerspecie in het meer. De rechtszaak hierover mondde uit in een arrest dat inhield dat ambtenaren niet vervolgd konden worden voor hun handelen, het zogenaamde Pikmeerarrest.

De naam Pikmeer is afkomstig van het woord piek, een goede soort turf. De naam is deel van de merknaam van een type motorjacht dat in Grouw gebouwd wordt, de Pikmeerkruiser.