06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

zeilbootU kunt De Alde Feanen het beste verkennen met een kano, roei- of fluisterboot. Het grootste deel van De Alde Feanen is vrij bevaarbaar en er zijn in samenwerking met De Marrekrite aanlegplaatsen gemaakt waar u kunt aanmeren en overnachten.

Aanleggen in het riet is niet toegestaan! U kunt voor uw overnachting gebruik maken van de naburige jachthavens. In een aantal jachthavens bevinden zich vuilwater inzamelpunten.

GPS Vaarroute
De GPS-vaarroute leidt recreanten onder andere langs de oude vuilnisstortplaats van Leeuwarden, waar nu prachtige fruitbomen groeien. Ook de vele vogelkijkhutten die het gebied rijk is, komen aan bod. De route is gemakkelijk te volgen aan de hand van een GPS en werkt hetzelfde als een navigatiesysteem in de auto. Op bepaalde plaatsen geeft de GPS bovendien interessante informatie over De Alde Feanen. Voor gezinnen is er een speciale route gemaakt met quizvragen voor de kinderen.

De GPS apparaten zijn te reserveren bij bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen (tel. 0511-539618). De huur van een PDA is € 7,50 per dag, leden van It Fryske Gea of houders van De Alde Feanen Voordeelpas betalen € 5 ,-.

Zeilen
Natuurlijk kunt u er ook met een zeilboot op uittrekken. Op de grote plassen, De Grutte Krite en De Saiterpetten, kunt u prachtig zeilen, maar de kleinere vaarten zijn hier minder geschikt voor vanwege de beperkte diepgang en de riet- en boombegroeiing langs de oevers.

Speciaal voor kleine (roei)bootjes en kano’s is een aantal gebieden opengesteld.
In één van deze gebieden, Neeltsje Muoisgat, is een overdrachtplaats voor kano’s gemaakt zodat u gemakkelijk De Saiterpetten op kunt.

Kanovaren
kanoVoor kanovaarders zijn er de laatste jaren meer mogelijkheden ontstaan. Zo is er een nieuwe kanoroute die u rond de Jan Durkspolder leidt. De folder “Wandel- en kanoroute Jan Durkspolder” is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum. Hier kunt u ook de “Toeristische kaart Nationaal Park De Alde Feanen” kopen. Deze kaart geeft u veel informatie over alle vaarwegen, aanlegplaatsen en geldende regels in Nationaal Park De Alde Feanen.

Afgesloten gebieden
Vanzelfsprekend zijn de afgesloten gebieden niet vrij toegankelijk. Er zijn een paar gebieden die in de herfst en winter (november t/m februari) en in de broedtijd (1 maart t/m 15 mei) gemeden dienen te worden. In de herfst en winter zijn dit De Grutte Krite en De Saiterpetten in verband met vele pleisterende watervogels en in het broedseizoen zijn dit Neeltsje Muoisgat, De Ielterm en De Ald Headamsleat.