06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

West-Terschelling (Terschelling) – Centrum voor Natuur en Landschap

Dertig kilometer lang en zo’n viereneenhalve kilometer op z’n breedst herbergt Terschelling een zeer afwisselend landschap. Terschelling is een eiland met een wonderschone natuur.

Ten zuiden gaat Terschelling bij laag water over in de uitgestrekte wadvlaktes van Waddenzee, bij hoogwater wordt het weer een echt eiland. Aan de noordkant gaat Terschelling over in de Noordzee.

Wij hebben niet de illusie die natuur in het Centrum voor Natuur en Landschap na te bootsen. Je zult dus de fiets moeten pakken of gaan wandelen om al dat moois te aanschouwen.

De planten, de bomen, de vogels, de insecten en al die andere dieren dragen geen naamplaatje. Die naam vind je in het Centrum.

Zichtbaar, maar meestal onzichtbaar gebeurt er in die natuur ontzettend veel. Ook daaraan wordt in het Centrum uitgebreid aandacht besteed. Door het eiland te verkennen en het Centrum te bezoeken geniet je tweemaal van al dat moois.

De vaste presentatie
Het waddengebied bestaat nog niet zolang. Het gebied is ontstaan in een wisselwerking tussen natuurlijke elementen en de mens. Elementen als getij, overheersende zeestromingen, weersomstandigheden, zandbewegingen en duinvorming.

Centraal opgesteld in zaal 1 staat een waterloopkundig model van eb en vloed rond Terschelling. De werking van de eb en vloed beweging (het getij) wordt er verklaard. Terschelling is voor een groot deel opgebouwd uit duinen. Zandbewegingen en duinvorming komen er aan bod en verschillende duinvormen zijn er in maquettes terug te vinden. Het weer in het waddengebied wijkt nogal af van dat in de rest van ons land. Hoe dat komt wordt uitgelegd. De wisselwerking tussen natuur en mens wordt weergegeven in tekst en beeld, oude kaarten en maquettes.

Het eilander landschap ontwikkelt zich. Elementen als plantengroei, dierlijk leven en de mens spelen nu een belangrijke rol. In zaal twee is de ontwikkeling in de vegetatie, de plantensuccessie, beeldend in een serie weergegeven.

Het museum vervolgt in deze zaal met een wandeling van noord naar zuid over het eiland. Op deze manier passeer je alle landschapstypes (biotopen) die het eiland kent. Per biotoop wordt in diverse presentaties een beeld gegeven van de rijke planten- en dierenwereld op het eiland. Steeds komt de samenhang en wisselwerking die er bestaat tussen het leefgebied en de erin voorkomende planten en dieren naar voren.

Af en toe wordt een bepaald fenomeen er op een speelse en educatieve manier uitgelicht. Zo vind je er informatie over de zoetwaterbel waarop het eiland drijft en de strategie van het dynamisch kustbeheer. Bij dit laatste onderdeel speelt zand weer een belangrijke rol. Wat zijn de fysisch/chemische eigenschappen? En wat zijn de gevolgen ervan? Vele soorten zand passeren er in een carroussel de revue.

Karakteristieke en interessante gebieden krijgen er speciale aandacht: uiteraard de Bosplaat heel uitgebreid en daarnaast de waddijk.

Maquettes, (computer)animaties, een bomenspel, een groot vogelkennis-test-spel, op te roepen vogelgezang verlevendigen het geheel en maken het gepresenteerde des te aantrekkelijker.

Het Staatsbosbeheer geeft uitgebreid informatie over haar beheer door middel van foto’s, tekst, tekeningen en diagrammen.

Meer informatie: www.natuurmuseumterschelling.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.