06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Workum (Súdwest-Fryslân) – Museum Warkums Erfskip

Museum Warkums Erfskip is een klein museum in Workum in de provincie Friesland.

Warkums Erfskip (Workums Erfgoed) is de oudheidkundige vereniging van Workum. Hij werd in 1951 opgericht. Het museum was eerst gehuisvest in het voormalige weeshuis en verhuisde naar de bovenzaal van de Waag toen de bibliotheek de zaal verliet en naar het bijgebouw achter cultureel centrum De Klamaere ging.

De vaste collectie betreft de geschiedenis van Workum. Op de zolder is een tentoonstelling ingericht over het leven van de Workumer kofschipper Huijte Fookles uit de 18de eeuw. Het museum organiseert ook losse tentoonstellingen

Meer informatie: www.warkumserfskip.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.