06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Grou – Huisartsenpraktijk Grou

In geval van spoed tijdens werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur belt u met onze spoedlijn: 0566 – 621310, keuze 1

Voor spoedeisende gevallen buiten praktijkuren kunt u zich melden bij de Dokterswacht Friesland,  telefonisch bereikbaar op: 0900 – 1127112
Wanneer het medisch verantwoord is wordt u gevraagd zelf naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost te komen.
Locaties van de dichtstbijzijnde posten van de Dokterswacht:

Huisartsenpost Heerenveen:
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
(ingang Spoedplein via Van Maasdijkstraat).    

Huisartsenpost Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
(in het Medisch Centrum Leeuwarden naast de spoed eisende hulp).    

Huisartsenpost Sneek
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
(de huisartsenpost Sneek is te vinden in het Antonius ziekenhuis in Sneek, via de hoofdingang).

Meer informatie: https://huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.