06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Nederland draagt Leeuwarden voor als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De ministerraad heeft hiertoe besloten op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Leeuwarden wil zich richten op cultuur in de breedste zin van het woord. Het motto is ‘Iepen Mienskip’, Fries voor gemeenschapszin die naar buiten is gericht. De thema’s van het jaar zijn water, land en horizon. Deze thema’s zijn voor heel Europa van belang.

Overnachten in een echte Friese boerderij? Kijk dan hier voor alle informatie.