06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Drachten (Smallingerland) – Museum Drachten

De collectie van het museum bestaat voor een groot deel uit beeldende kunst uit het begin van de twintigste eeuw met o.a. werk van Theo van Doesburg, Kurt Schwitters, Thijs Rinsema, Ids Wiersma en vele anderen. In de Rinsemavleugel is een semi-permanente opstelling van het werk van deze kunstenaars. Daarnaast zijn er steeds wisselende tentoonstelling te zien met zowel beeldende kunst als cultuur-historische onderwerpen.

Personeel en vrijwilligers
Museum Drachten heeft 11 medewerkers in vaste dienst en hanteert een Arbeidsvoorwaardenregeling die is afgeleid van de CAO voor de voormalige Rijksmusea. Voor de beloning volgt het museum de CAO voor de voormalige Rijksmusea. Deze CAO wordt ook toegepast voor de bestuurder/directeur; zijn arbeidsvoorwaarden worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daarnaast werkt het museum met ca. 65 vrijwilligers. Deze groep ontvangt geen vrijwilligersvergoeding, met uitzondering van de vrijwilligers met een speciale taak. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Meer informatie: www.museumdrachten.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.