06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Eernewoude (Tietjerksteradeel) – It Kokelhûs fan Jan en Sjut

Het kleine, sfeervolle museum bevindt zich midden in het dorp Earnewâld. Het (oorspronkelijke) woonhuis werd in 1777 gebouwd door een veenbaas en is sinds 1957 als oudheidkamer te bezichtigen.

Tot 1955 woonden hier Jan en Sjut van den Berg. Zij hadden een kruidenierswinkeltje en waren o.a. melkventers. Jan was daarnaast ook wel rietsnijder, scheerbaas, boerenarbeider.

Ze hebben ook veel Earnewâldster vloermatten gevlochten van biezen (kokels in het Fries).
Daarmee is de naam van dit museum “It Kokelhûs fan Jan en Sjut” verklaard.

Jan van den Berg stierf in 1952. Sjut bleef toen alleen achter. In haar testament schreef zij op 14 april 1955 het volgende:

“Het is haar wil en begeerte dat haar huis en de goederen die zij daartoe wil aanwijzen blijven en in stand gehouden worden in de toekomst in de toestand waarin zij zich thans bevinden.

De bedoeling van deze beschikking is de blijvende instandhouding van huis en inhoud tot een eenvoudig museum. Daartoe zullen ook eventuele huurders of bewaarders verplicht gesteld worden om steeds de bezichtiging van het pand toe te staan”.

In datzelfde jaar stierf Sjut en sinds 1957 is haar huis met behulp van vrijwilligers als museum ingericht.

Meer informatie: www.kokelhus.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.