06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Workum (Súdwest-Fryslân) – Museum kerkelijke kunst

Aan het Noard te Workum in de pastorie naast de R.K. Sint Werenfriduskerk is het Museum kerkelijke kunst gevestigd. De P.J.S.bestaat uit een groep vrijwilligers inclusief het bestuur van 40 personen die gezamenlijk het museum kerkelijke kunst runnen.

In het museum vinden we een bijzondere collectie gebruiksvoorwerpen uit het “het rijke roomse leven”, zoals liturgische kleding, kerkelijk zilver, beelden en andere kunstschatten. Ook zijn er een aantal schilderijen van wijlen pastoor Janning te bezichtigen.

De naam van de stichting is genoemd naar Johannes- Hendrikus Janning geboren te Nieuw Schoonebeek 1914. Op 11 mei 1940 werd hij tot priester gewijd. Was kapelaan in Vianen ‘sHeerenberg en Sneek 1947-1956. Pastoor te Heeg tot 1965 daarna in Workum tot zijn overlijden in 1980. Onder zijn leiding is de eerste opknapbeurt van de Neo-gotische St.Werenfriduskerk 1972 voltooid. Een persoonlijke liefhebberij was het verzamelen van kerkelijke kunst,ook was hij een verdienstelijk amateurschilder hij werkte in een naïeve trant. In 1978 wist hij door de aankoop van manshoge lambrisering met gebeeldhouwde panelen en beelden de zijkapel te verfraaien. In de loop der jaren is deze collectie door schenkingen, aankopen en in sommige gevallen door in bruikleenneming aanzienlijk uitgebreid en de collectie groeit nog jaarlijks. Zo is in 2008 nog een bijzondere collectie van 52 bijbeltegels aangekocht. Deze tegels uit de 17e en 18e eeuw, met voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament, zijn vervaardigd door o.a. Pals Karsten ook wel de Rembrandt onder de tegelschilders genoemd.

Meer informatie: http://kerkelijkekunst.workum.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.